امروز ، فعالان انجمن “جایگزین شرقی” تابلوی معابری را با متن “خیابان پیتر هانتکه” ، که با حروف سیریلیک و لاتین نوشته شده است ، بر دیوار حدود بیست ساختمان در سربرنیتسا چسباندند.
ووین پاولوویچ ، رئیس این انجمن ، به خبرنگاران گفت که آنها ابتکاری را برای تغییر نام خیابان در این مکان به شورای شهرداری سربرنیتسا ارائه داده اند و ظرف 15 روز هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.
وی گفت: “برای ما سکوت یا عدم تمایل دولت به معنای پذیرش ایده ما است و این هشداری به شورایاران و رییس شورای شهر است که باید جدی بگیرند
پاولوویچ اشاره کرد که آنها برای همیشه منتظر تصمیم پارلمان نخواهند ماند و آنها می خواهند شهروندان نام جدید خیابان را ببینند ،
وی انتظار دارد كه این طرح مورد حمایت قرار گیرد و مجمع شهرداری سربرنیتسا طرح “جایگزین شرقی” را كه می خواهد به هر قیمت تمام علائم و نشانه های جدید را در تمام خانه ها و ساختمانهای خیابان پیتر هانتكه نصب كند ، بپذیرد.


چنین حرکتی در سربرنیتسا به طور حتم نشان دهنده یک تحریک برای خانواده های بازمانده از این نسل کشی است ، به ویژه به دلیل دیدگاه های بی شرمانه و شناخته شده پیتر هانتكه ، که جنایات رادوان کاراجیچ ، به ویژه نسل کشی مسلمانان را در سربرنیتسا با صراحت انکار کرده است گفتنی است ماه پیش هم پیتر هانتكه برای رونمایی از مجسمه خودش در شهر ویشگراد میهمان ویژه دودیک رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین بود