مرد دونده لیمویی یكی از افسانه های سارایوو + ویدیو

0
387

مرد لیمویی یکی از نمادهای مقاومت در هنگام تجاوز به بوسنی و هرزگوین بود.
طی دوران جنگ و محاصره ، نوریا پیتسیکوزا با شلوارک در خیابان های سارایوو می دوید و تقریباً همیشه یک لیمو در دهانش بود. هنگامی که مردم برای حفظ جانشان فرار می کردند ، نوریا با سرعت در خطرناکترین خیابانها و مناطق سارایوو می دوید. به ویژه او عادت داشت روی خطوط تراموا بدود
و چون شرایط بسیار سخت و خطرناک را پشت سر گذاشته بود در زمان محاصره سارایوو ضرب المثلی ساخته شد :یک لیمو در دهان بگذارید و بدوید هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد

وی با اقدامات خود در زمان حصر شهر سارایوو برای سایر شهروندان ، شجاعت و اراده برای زندگی و بقا را ایجاد کرد.
نوری همیشه در خیابانها ترافیک را جفت و جور می کرد و گاهی هم پارک بان بود
مرد لیمویی یكی از افسانه های سارایوو ، درگذشت.