مستند روز حیات ( قدس در آینه بوسنی و هرزگوین) با تهیه کنندگی و کارگردانی بهروز ناصری در دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در سارایوو تولید و آماده پخش گردید.

این برنامه به تاریخچه برگزاری روز قدس در بوسنی و هرزگوین می پردازد و در خلال سخنان افراد برجسته مذهبی سیاسی و دانشگاهی این کشور به وضعیت کنونی قدس در جهان اسلام و دنیا می پردازد.
مبارزات مردم فلسطین برای آزادی از سرزمینشان شباهت بسیاری به رخدادهای تلخ بوسنی در اوایل دهه 70 و تجاوز به این کشور دارد. بسیاری از شیوه های تجاوز و ایجاد جنگ داخلی دربوسنی و هرزگوین شبیه به سناریوی اشغال گری صهیونیستها در فلسطین بود. از اینرو در طی دفاع مردم بوسنی و هرزگوین این شعار بین مردم مطرح بود که اجازه نمی دهیم بوسنی تبدیل به فلسطین گردد.
با این وجود در درون حکومت بوسنی و هرزگوین و به ویژه در بین سیاستمداران مسلمان ، حس همدردی شدیدی با مردم فلسطین وجود دارد.

این برنامه روز قدس 1399 از شبکه یک پخش گردید