*

فرهنگ در رسانه

بهروز ناصري، مدير طرح و تأمين برنامه شبکه جهاني سحر با تأکيد بر اينکه رضايتمندي مخاطبان خارج از کشور در سطح جالب توجهي قرار دارد و حتي گاه از سطح رضايتمندي مخاطبان داخلي هم فراتر مي‌رود، گفت: ما اين آمار را از مخاطبان فعال برون‌مرزي دريافت مي‌کنيم و مخاطبان شبکه‌هاي برون‌مرزي در تصميم‌سازي‌ها مشارکت دارند و ديدگاه‌هايشان را با يک شماره تلفن بين‌المللي رايگان يا از طريق سامانه پيام کوتاه و ايميل با ما درميان مي‌گذارند. وي با اشاره به سيستم ويپ (VoIP) که امکان برقراري تماس‌هاي تلفني را روي بستر شبکه IP فراهم مي‌آورد، آن را بهترين راه ارتباطي ميان برنامه‌سازان و مخاطب دانست که هم‌اکنون فقط در اين شبکه در حال اجراست.

مدير طرح و تأمين برنامه شبکه جهاني سحر با اشاره به اين نکته که هيچ‌چيز مثل يک فيلم و مهم‌تر از آن سريال خوب و هنرمندانه نمي‌تواند در معرفي فرهنگ و مباني اعتقادي و ارزشي و مذهبي ايراني براي مخاطبان کشورهاي ديگر مؤثر باشد، گفت: در انتخاب سريال ها و فيلم‌هاي سينمايي، آثاري را براي مخاطبان خود پخش مي‌کنيم که از حساسيت و اهميت خاص و ويژه‌اي برخوردار باشند و به‌نوعي جايگاه و مباني ارزشي خانواده، سبک زندگي اسلامي و… را ترويج کنند.

ناصري توجه به مناسبت‌هاي مذهبي و ملي را بخش مهمي از برنامه‌هاي اين شبکه دانست و گفت: مناسبت‌ها جزء مهمي از زندگي ديني ما محسوب مي‌شوند و ما نيز به تناسب اشتراکات فرهنگي، برنامه‌هايي را در مناسبت‌هايي مانند نوروز، رمضان، اعياد و عزاداري‌هاي مذهبي براي کانال‌هاي مختلف تهيه مي‌کنيم.

مدير طرح و تأمين برنامه شبکه جهاني سحر، شبکه‌هاي اجتماعي و سايت شبکه را يکي از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطي مخاطبان دانست و افزود: با توجه به مشکلاتي که گاهي به ‌دليل دريافت برنامه‌ها در فضاي ماهواره داريم، وجود شبکه‌هاي اجتماعي و وب ‌سايت شبکه مهم‌ترين راه دسترسي و ارتباط با مخاطبان است و آنها مي‌توانند برنامه‌ها را از طريق سايت شبکه دريافت کنند.

منبع