Art

Illustration

Craft

تونی بیرتلی خبرنگار جنگ: اگر بوسنی مانند اوکراین کمک نظامی داشت، جنگ خیلی سریع به پایان می رسید.

تونی بیرتلی، گزارشگر جنگ، اولین خبرنگار خارجی بود که در مارس 1993 وارد سربرنیتسا شد. به لطف گزارش های او، تمام دنیا از جنایاتی که...

آیا نسل کشی مسلمانان بوسنی تکرار می شود؟

بیش از 30 سال از تاسیس جمهوری  صرب بوسنی می گذرد، زمانی که صرب های بوسنی کشور خود را در بوسنی و هرزگوین اعلام...

ماه مبارک رمضان در بوسنی و هرزگوین

ماه مبارک رمضان در سارایوو و شهرهای بزرگ دیگر این کشور دارای فضایی کاملا متفاوت با سایر ماه های سال است. نوای قرآن، صف...

تونی بیرتلی خبرنگار جنگ: اگر بوسنی مانند اوکراین کمک نظامی داشت، جنگ خیلی سریع به پایان می رسید.

تونی بیرتلی، گزارشگر جنگ، اولین خبرنگار خارجی بود که در مارس 1993 وارد سربرنیتسا شد. به لطف گزارش های او، تمام دنیا از جنایاتی که...

آیا نسل کشی مسلمانان بوسنی تکرار می شود؟

بیش از 30 سال از تاسیس جمهوری  صرب بوسنی می گذرد، زمانی که صرب های بوسنی کشور خود را در بوسنی و هرزگوین اعلام...

ماه مبارک رمضان در بوسنی و هرزگوین

ماه مبارک رمضان در سارایوو و شهرهای بزرگ دیگر این کشور دارای فضایی کاملا متفاوت با سایر ماه های سال است. نوای قرآن، صف...

تونی بیرتلی خبرنگار جنگ: اگر بوسنی مانند اوکراین کمک نظامی داشت، جنگ خیلی سریع به پایان می رسید.

تونی بیرتلی، گزارشگر جنگ، اولین خبرنگار خارجی بود که در مارس 1993 وارد سربرنیتسا شد. به لطف گزارش های او، تمام دنیا از جنایاتی که...

آیا نسل کشی مسلمانان بوسنی تکرار می شود؟

بیش از 30 سال از تاسیس جمهوری  صرب بوسنی می گذرد، زمانی که صرب های بوسنی کشور خود را در بوسنی و هرزگوین اعلام...

ماه مبارک رمضان در بوسنی و هرزگوین

ماه مبارک رمضان در سارایوو و شهرهای بزرگ دیگر این کشور دارای فضایی کاملا متفاوت با سایر ماه های سال است. نوای قرآن، صف...

Latest articles